מהי טבלת הון ומדוע אנו משתמשים בה?

טבלת הון (או בשמה באנגלית – Capitalization Table) מאפשרת לבעלי מניות בחברה יזמית לקבל תמונת מצב עדכנית על אחזקותיהם במבנה ההון של החברה. בשלב הבסיסי ביותר, טבלת ההון היא רשימה של כלל ניירות הערך הקיימים בחברה (מניות, אופציות, כתבי אופציות וכו’) ומי מחזיק בהם. בשלב מתקדם יותר, טבלת ההון תכלול חישובים המאפשרים לבחון אפיקי השקעה שונים (למשל, מימון חדש, מכירה, מיזוג ורכישה, הנפקה לציבור וכו’) ובהתאם, תציג את בעלי המניות בחברה, את ניירות הערך השונים עבור כל בעל מניות ושיעור האחזקה. הטבלת צריכה להיות מעוצבת באופן פשוט ומאורגן. במרבית המקרים תכלול בציר ה-Y את רשימת בעלי המניות ובציר ה-X את ניירות הערך השונים.

כאמור, טבלת הון מיועדת לחברה יזמית אשר הינה עסק דינמי ומתפתח ולכן חייבת להיות מעודכנת בכל עת. מכירה של ניירות ערך קיימים, הנפקת סדרה חדשה של ניירות ערך, הגדלת כמות האופציות או הענקת כתבי אופציה לעובדים, כל אלו משנים את תמונת המצב בטבלת ההון. היות וכל החלטה של היזם הינה גורם משפיע, קיים צורך בטבלת הון מעודכנת ומדויקת במטרה לקבל החלטות מושכלות. למשל, בהכנסת מקור השקעה חדש לחברה יש לקחת בחשבון את השווי לפני הכסף (שווי החברה טרם ההשקעה), גודל הסיבוב (כמות המניות שתונפק) וכמות האופציות – כל אלו צריכים להופיע בטבלת ההון.

דוגמא לטבלת הון

שני יזמים הקימו חברה בתאריך 1.7.2010 בשם “מיזם” עם הון מניות מונפק של 100,000 מניות רגילות כאשר לכל בעל מניות 50% אחזקה בחברה עם שווי של 1,000,000 דולר. טבלת ההון ביום ההקמה תראה כך:

מניה רגילה

שווי בדולר

שיעור אחזקה

יזם 1

50,000

500,000

50%

יזם 2 50,000 500,000

50%

סה”כ

100,000

1,000,000

100%

 

בשלב הבא, נניח כי לאחר שנה הצליחו היזמים לגייס 3 משקיעים חדשים בהיקף כולל של 600,000 דולר. על מנת ולקבוע את כמות המניות שיש להנפיק למשקיעים החדשים יש לחשב ראשית את ה”שווי לפני הכסף” (Pre Money Value) של המניה. מאחר והשווי החברה הינו 1,000,000 דולר עם 100,000 מניות, אזי שווי המניה הוא 10 דולר. טבלת ההון לאחר הגיוס תראה כך:

מניה רגילה שווי בדולר שיעור אחזקה
יזם 1 50,000 500,000 31.25%
יזם 2 50,000 500,000 31.25%
משקיע 1 30,000 300,000 18.75%
משקיע 2 20,000 200,000 12.50%
משקיע 3 10,000 100,000 6.25%
סה”כ 160,000 1,600,000 100%

 

ניתן לראות בטבלה לעיל כי חל דילול במניות המייסדים שזהו מצב בו שיעור האחזקה של בעל מניות קטן עקב הנפקה של מניות נוספות בחברה.

סיכום

בסופו של יום, ניהול טבלת הון מסתכם בזכות המשפטית לנכסים בחברה ולכן לקיחת קיצורי דרך יכולה לפגוע בדבר החשוב ביותר שיש לבעלי מניות והוא ההון העצמי. לכן, הקמה של חברה חדשה הולכת יד אחת עם ניהול נכון של טבל הון המהווה פקטור משמעותי לעושר של בעלי המניות.

 

2017-04-12T16:13:50+03:00 12 אפריל 2017|בלוג|