מהם הרכיבים החיוניים לתכנית עסקית?

תכנית עסקית הינה הסבר כתוב לעתיד העסקי שלך, מפת דרכים החיונית להצלחה של אותו עסק. העסק מתחיל כאן והיום, עם משאבים ויכולות מסוימים ואתה רוצה להגיע לשם, נקודה בעתיד בה לעסק שלך יהיו מגוון שונה של יכולות ומשאבים וכמו גם עלייה ברווחיות וגידול בנכסים. התכנית העסקית תציג כיצד העסק מגיע מכאן לשם. מסמך התכנית העסקית מציג בדרך כלל תחזית הנעה בין 3 ל-5 שנים הכוללת את המתווה בו העסק מתכוון לפעול על מנת ולהגדיל את ההכנסות.

המבנה המדויק של תכנית העסקית עשוי להשתנות בהתאם לאופיו של העסק אך עליו לכלול את הרכיבים הבאים:

תקציר מנהלים

תקציר המנהלים הינו תמונת מצב של התכנית העסקית שלך בכללותה המתמקד בפרופיל העסקי ובהגדרת המטרות. עבור עסק קיים, תקציר המנהלים יכלול את תכלית העסק, סקירת העסק, דגשים הנוגעים לצמחית החברה, מוצרים/שירותים, מידע פיננסי וסיכום התכניות לעתיד. עבור עסקים חדשים וחברות יזמות, תקציר המנהלים יכלול רקע ונסיון של היזם ואת ההחלטות אשר הובילו להקמת המיזם.

תיאור העסק

תיאור העסק מספק מידע על מהות העסק, במה העסק מתמקד, הייחוד של העסק לעומת מתחרים והשווקים אותם העסק שלך משרת.

ניתוח שוק

טרם הקמת העסק יש לבצע מחקר מעמיק על השוק ואופיו בו העסק מתכוון לפעול ואת המתחרים הקיימים.

ארגון והנהלה

לכל עסק קיים מבנה ניהולי המתאים לו באופן מיטבי. בעל עסק חייב להגדיר את המבנה הניהולי והארגוני המתאים ביותר לעסק.

קו מוצרים ושירותים

התכנית העסקית צריכה לכלול מידע על היתרונות המוצר או השירות אותם מספק העסק מנקודת המבט של הלקוח. כמו כן, כדאי לפרט על יכולת המוצר או השירות לעמוד בצרכי הלקוח, להציג את היתרונות של קו המוצרים או השירותים על מתחריו ועל שלב הפיתוח הנוכחי (למשל רעיון, אב טיפוס).

שיווק ומכירות

שיווק הינו תהליך יצירת הלקוחות ולקוחות הם דם החיים של העסק. השלב הראשון בחלק זה הוא הגדרת האסטרטגיה השיווקית של העסק. אין מתודולוגיה אחת ויחידה לאסטרטגיה שיווקית אלא מדובר בתהליך מתמשך הנגזר מהתפתחות העסק ומותאם לאופיו. עם זאת, ישנם מספר צעדים מקובלים אשר ייסעו בהכוונה ובטקטיקות להגדלת מכירות ושמירת לקוחות נאמנים. אסטרטגיית השיווק בכללותה תתמקד בחדירה לשוק, צמיחה, ערוצי שיווק ותקשורת.

לאחר פיתוח אסטרטגיה שיווקית מקיפה, הצעד הבא הוא הגדרת אסטרטגיית המכירות. לפיה תפורט תכנית המכירות בפועל. אסטרטגיית המכירות הכוללת צריכה תתמקד אסטרטגיית כוח המכירה ופעילות מכירה.

בקשת מימון

במקרה בו קיים צורך במימון עבור העסק, בקשת המימון תכלול צרכי המימון בהווה, צרכי המימון הצפויים לתקופה של חמש השנים הבאות, את כוונת השימוש במימון ואת התכניות הפיננסיות לעתיד.

תחזיות פיננסיות

השלב הבא לאחר ניתוח השוק הינו פיתוח פרק תחזיות המימון. פרק זה כולל את המידע הפיננסי ההיסטורי ותחזית פיננסית. עבור עסקים קיימים, המידע ההיסטורי רלוונטי לביצועי החברה. רוב הנושים דורשים מידע לתקופה הנעה בין 3 ל-5 השנים האחרונות וזאת בהתאם לתקופה בה קיים העסק. הנתונים ההיסטוריים כוללים את דוחות רווח והפסד של החברה, מאזן ותזרים מזומנים.

עבור כל העסקים, בין עם מדובר בעסק חי או עסק בפיתוח, קיימת הדרישה לפתח תחזית פיננסית. במרבית המקים, הנושים ידרשו דוחות פרופורמה לתקופה של 5 שנים אשר יציגו עבור כל שנה דו”ח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים עתידיים.

נספח

החלק של הנספח הינו אופציונלי אך שימושי במטרה לכלול מידע כגון ניסיון, אישורים ורישיונות.

כיצד לגרום לתכנית העסקית לבלוט?

הדרך להבלטת התכנית העסקית כוללת בהירות בנוגע לשירותים אותם מספק העסק, התמקדות והתמקצעות בתחום ספציפי והגדרת הנישה בה העסק פועל.

2017-07-03T15:27:25+03:00 3 יולי 2017|בלוג|